shape_3.png
lazy

CermePOS voldoet aan ISO/IEC 25051:2014

ISO / IEC 25051: 2014

Software Engineering. Kwaliteitsvereisten voor Systemen en Software (SQuaRE). Vereisten voor de Kwaliteit van een Gebruiksklaar Softwareproduct (RUSP) en Testinstructies.

Kwaliteitseisen voor Ready to Use Software Product (RUSP);
vereisten voor testdocumentatie voor het testen van RUSP, inclusief testplan, testbeschrijving en testresultaten;
instructies voor conformiteitsbeoordeling van RUSP.
Het bevat ook aanbevelingen voor veiligheids- of bedrijfskritische RUSP.

ISO/IEC 25051:2014 gaat alleen over het geven van vertrouwen aan de gebruiker dat de RUSP zal presteren zoals aangeboden en geleverd. Het gaat niet over de realisatie van de productie (inclusief activiteiten en tussenproducten, bijvoorbeeld specificaties). Het kwaliteitssysteem van een leverancier valt buiten de scope van ISO/IEC 25051:2014.

lazy